Terug naar ahak.nl 86 Werken bij

Elektriciteit

Duurzaam opgewekte elektriciteit neemt steeds vaker de plaats in van energie uit fossiele bronnen. Wij realiseren de verbindingen die elektriciteit naar haar bestemming brengen.

Elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame bronnen als zon en wind wordt algemeen gezien als een belangrijk alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen. ‘Elektrificatie’ is daarmee een van de pijlers onder de energietransitie.

Om dat soepel te laten verlopen moet het huidige elektriciteitsnet worden versterkt en uitgebreid. Er verandert namelijk van alles aan de manier waarop we elektriciteit opwekken en leveren aan het net, maar ook het verbruik verandert. Denk maar aan de impact van de groei van het aantal elektrische auto’s en hun oplaadpunten.

Tempo maken met energietransitie

A.Hak heeft de ervaring en de innovatiekracht om op het gebied van ondergrondse kabels vaart te maken met de energietransitie. Daarbij nemen we engineering, tracering, vergunningtrajecten, materiaalleveringen, realisatie van kabeltracés en alle gerelateerde montage- en demontagewerkzaamheden voor onze rekening. 

Meer specialismen