Terug naar ahak.nl 69 Werken bij

(ex-)Stagiairs vertellen:

EDWIN AKKERMANS

OPLEIDING HRM
ONDERWIJSINSTELLING AVANS HOGESCHOOL DEN BOSCH
HEEFT STAGE GELOPEN BIJ DE PROJECTGROEP AANTREKKEN BINDEN BOEIEN
STAGEBEGELEIDER JULIETTE VAN ROOIJ

 

 

HOE BEN JE BIJ A.HAK TERECHTGEKOMEN?
Mijn vader wees mij erop. We wonen hier aan de andere kant van het water, in Deil. Ik was op zoek naar een afstudeerstage, toen mij vader zei: “Je weet dat A.Hak hier in de buurt zit, hè. Hebben ze daar geen vacatures?” Ik ben toen naar de website van A.Hak gegaan en er stond een vacature voor een afstudeerstage op de afdeling HR. Hier heb ik meteen op gesolliciteerd.


OMSCHRIJF KORT JOUW STAGEPERIODE.
Ik heb allereerst gesprekken gevoerd en kennis gemaakt met medewerkers. De coronamaatregelen vanuit de overheid waren in de eerste weken van mijn stage nog best soepel. Ik moest één dag in de week naar school en de overige vier dagen werkte ik op kantoor in Tricht. Niet veel later werden de maatregelen strenger en was ook de regel bij A.Hak: werk zoveel mogelijk thuis, tenzij het niet anders kan. Voor mijn binding met A.Hak heb ik toen 1 tot 2 keer in de week op kantoor gewerkt. Het maakte voor Juliette, mijn stagebegeleidster, niet uit welke dagen dit waren. Ze liet mij hierin vrij en dat vond ik fijn. Mijn tijd kon ik daardoor heel efficiënt indelen: op kantoor werken zodra er interviews met medewerkers op de agenda stonden en thuis werken om alles uit te werken.


JE BENT NU AFGESTUDEERD. KUN JE WAT MEER VERTELLEN OVER HET ONDERWERP EN DE VERSCHILLENDE FASES VAN JOUW ONDERZOEK?
Het afgelopen jaar stond in het teken van afstuderen. En dat is nieuw, want voorheen duurde een stage een half jaar. De opleiding is ook afgestapt van de traditionele scriptie. Waar je eerst één scriptie moest inleveren, heb ik in totaal vier deelverslagen ingeleverd.

Ik ben begonnen met het projectvoorstel. Het is de bedoeling dat je in deze periode de organisatie zo goed mogelijk leert kennen. Je formuleert ook in deze periode de vraag, kijkt naar de behoefte vanuit de organisatie en je onderzoekt met wat voor soort omgeving je te maken hebt. Daarna volgde een periode van verdiepende onderzoek, ook wel diagnose genoemd. Ik heb een enquête uitgezet, interviews gehouden en heb mij verdiept in de literatuur. Na de diagnose volgde het advies en als laatste onderdeel de implementatie.

Het verdiepende onderzoek vond ik het lastigst, omdat die fase écht moet staan. Het is een belangrijk stuk uit het geheel: heb je geen gedegen onderzoek, dan kun je nooit een goed advies geven. Daarnaast heb je je literatuur, je interviews en de resultaten van de enquête. Dat moet je ook allemaal met elkaar verbinden.

Het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek is de ‘onboarding’, ofwel de inwerkperiode van nieuwe medewerkers. Het is een echt HR-vraagstuk en dat was ook een eis vanuit de opleiding.


HEB JE NAAST JOUW ONDERZOEK OOK MEEGEWERKT?
Ja, tussentijds heb ik kleine projecten en werkzaamheden opgepakt. Dat zorgde ervoor dat ik tussen de opdrachten door even iets anders kon doen. Een voorbeeld is het in kaart brengen van de verschillende subsidies gericht op de ontwikkeling van het personeel. Ik heb uiteindelijk een overzicht hiervan met de afdeling HR gedeeld.

"De cultuur spreekt mij ook erg aan. Het is informeel, het is prettig. Dat merkte ik al bij mijn sollicitatiegesprek en dat heb ik ook de hele stageperiode zo ervaren."

 


HOE HEB JE DE BEGELEIDING TIJDENS JOUW STAGE ERVAREN?

Ik ben erg tevreden over de begeleiding tijdens mijn stage. Juliette en ik hadden ook altijd wekelijks op een vast moment contact om de gang van zaken met elkaar te bespreken. Wat ik heel prettig vind, is dat Juliette echt de nadruk legt op persoonlijke ontwikkeling. Bij mijn sollicitatiegesprek werd dat al meteen duidelijk en zei ze “dat onderzoek komt wel goed, maar ik wil ook dat je er zoveel mogelijk voor jezelf uit haalt.” Gedurende mijn stageperiode kon ik altijd bij haar terecht met vragen en zorgde zij er altijd voor dat ik met de juiste mensen in contact kwam.


WAT IS JOUW INDRUK VAN A.HAK?
Ik heb gemerkt dat men bereid is om te helpen, van mensen in de uitvoering tot lagen wat hoger in de organisatie. Iedereen wil tijd vrij maken, ook als de agenda’s overvol zitten. Ook is er veel ruimte om de organisatie te leren kennen. Je krijgt een auto mee en kan op projectbezoek of een dag op een andere vestiging werken. Zo ben ik bijvoorbeeld met een medestagiair op projectbezoek geweest in Antwerpen en zijn we ook naar Sliedrecht en Rotterdam geweest om mee te lopen met een projectleider. Daardoor krijg je een veel beter beeld van de organisatie, de mensen en wat het werk nu allemaal inhoudt. De cultuur spreekt mij ook erg aan. Het is informeel, het is prettig. Dat merkte ik al bij mijn sollicitatiegesprek en dat heb ik ook de hele stageperiode zo ervaren.


TERUGKIJKEND OP JOUW STAGEPERIODE: WAT IS HET MEEST BIJGEBLEVEN?
De projectbezoeken blijven mij altijd bij, maar het gevoel bij de organisatie, het feit dat je meteen bij binnenkomst wordt gezien als gelijkwaardige en de betrokkenheid zijn dingen waar ik bij deze vraag meteen aan denk en wat mij altijd zal bijblijven.


WAT HEB JE GELEERD VAN JE STAGE BIJ A.HAK?
Ik heb vooral meer zelfvertrouwen gekregen. Aan een aantal collega’s heb ik ook feedback gevraagd. Ik was benieuwd naar het beeld dat zij van mij hadden en kon mij vinden in de punten die ik terug kreeg. Dat vind ik heel waardevol.

We hebben momenteel 69 vacatures online!

Bekijk ze allemaal. Misschien zit er wat leuks voor je tussen of voor iemand die jij kent.

Bekijk de vacatures